ទំព័រដើម

  • ទេសភាពក្បាលឆាយ Kbal Chay

របៀបធ្វើ Booting the Computer From USB or Disk

កម្មវិធីនេះសំរាប់ Booting the Computer from USB ដើម្បីជួយសង្រ្គោះឯសារនៅពេលដែល Windows មានបញ្ហា….

និង មានសារប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត……..
មិត្តសាកល្បងទើបដឹង

របៀបតំឡើង WordPress ដោយប្រើ Cpanel

 

សូមអភ័យទោស មិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ខ្ញុំមានការជាប់រវល់ ទើបមិនបាន Update website របស់ខ្ញុំ សូមអធ្យាស្រ័យ ផង

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s