សំនួត្រៀមប្រលងឆ្នាំទី៣ ឆ១(លោកគ្រូ អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ)

1/ ហេតុអ្វីបានជាគេពេញនិយមប្រើ WordPress ?
ព្រោះ – វាមិនគិតថ្លៃ ល្បឿនងាយស្រួលកែប្រែនិងថែទាំ
– វាអនុញ្ញាតអោយមាននូវមតិរិះគន់
– អ្នមមិនចាំបាច់ជាអ្នកបច្ចេកទេសឡើយដើម្បីបង្កើតវា
– អ្នកអាចរៀបចំអោយបានស្អាតតាមតែអ្នកចង់បាន
– បង្កើតនួវសហគមន៏
– អាចស្រាវជ្រាវបាន
– ងាយស្រួល Subscription ដោយប្រើប្រាស់ RSS
– អ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវ Widgets (កូដតូចៗដែលផ្តល់អោយអ្នកនូវ Video, Picture, និង របស់
ផ្សេងៗទៀត) ចូលទោក្នុងប្លុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
– ចែកចាយវាគ្រប់ទីកន្លែង ។

2/ តើ WordPress មានប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ?
– Wordpress មានបីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា គឺ
– Wordpress.com ផ្តល់អោយអ្នកនូវការ Hosting សម្រាប់ប្លុកនិង Standard configuration
– Wordpress.org ផ្តល់អោយអ្នកនូវកម្មវិធី Blogging សម្រាប់ Website របស់អ្នកផ្ទាល់
– Wordpress MU(Multi-User) វាមានលក្ខណៈស្មុកស្មាញដែលអាចអោយអ្នកដំនោការនូវប្លុក
បានច្រើន
3/ តើជំនាន់របស់ WordPress ចាប់ផ្តើមពីពេលណាមក ?
– Open source software
– ចាប់ផ្តើមក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2003
4/ តើពាក្យថា Web blog គឺជាអ្វី?
គឺជាប្រភេទមួយនៃ Web site ឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃ Web site ។

5/ ក្នុងគោលបំណងដើ3សម្រេចបានលទ្ថផលក្នុងការបង្កើតនិងថែទាំនូវប្លុកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
នោះ។ តើយើងត្រូធ្វើដូចម្តេច?
– សម្រេចពីរគោលបំនងរបស់ប្លុក
– បំបែកគំនិតអោយបានច្រើន
– បង្កើតនូវប្លុកនោះ
– ដាក់អត្ថបទថ្មីជាប្រចាំ
– ឆ្លើយតបនិងមតិយោបល់
– សហការជាមួយអ្នកដ៏ទៃ ។

About angkortown

I am a programer
This entry was posted in សំរាប់ត្រៀមប្រលង. Bookmark the permalink.

One Response to សំនួត្រៀមប្រលងឆ្នាំទី៣ ឆ១(លោកគ្រូ អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ)

  1. Pingback: មេរៀនផ្សេងៗ « share4student

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s